Angka 63

                                                   Assalamualaikum


1-Rasulullah wafat semasa berumur 63 tahun.
2-Abu Bakar As-Siddiq  juga meninggal pada usia 63 tahun.
3-Omar Al-Khattab juga meninggal pada usia 63 tahun.
4-Ali bin Abi Tolib juga meninggal pada usia 63 tahun.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...